Khai giảng lớp sơ cấp Cắm tỉa hoa tại Huyện Đông Anh

Tóm tắt nội dung hoạt động

Khai giảng lớp sơ cấp Cắm tỉa hoa tại Huyện Đông Anh
Đánh giá bài viết !

Khai giảng lớp sơ cấp Cắm tỉa hoa tại Huyện Đông Anh đào tào theo chương trình 1956 Thực hiện triển khai kế hoach năm học 2016 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc đào tạo nghề cho nông thôn

Hình ảnh hoạt động khác

Trường Cao Đẳng Nghề Hùng Vương tích cực tham gia các các hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên năng động và có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng.

Xem tất cả