MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ TRỒNG RAU AN TOÀN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ TRỒNG RAU AN TOÀN

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: - Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về Trồng rau theo hướng Viet GAP ; - Năm vững kiến thức kỹ thuật trồng các loại rau; - Kiến thức về...