MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: Trình bày được các khái niệm tin học và máy vi tính. Trình bày được các thao tác cơ bản trên phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính và...