Pha chế đồ uống

Pha chế đồ uống

Sau khi kỳ thi THPT quốc gia chính thức chuyển tên gọi thành “Kỳ thi tốt nghiệp THPT” theo Luật Giáo dục sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020), tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều trường...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận Pha chế đồ uống trong hoạt động của quầy bar độc lập, nhà hàng, khách sạn; Liệt kê được các vị trí...