MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Trình bày được các khái niệm tin học và máy vi tính. Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc, nhiệm vụ/chức năng cơ bản của hệ thống linh kiện điện tử...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: + Nắm vững để mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Kiến thức kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức; Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức Sinh viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội,...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ THÚ Y

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ THÚ Y

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức + Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, luật chăn nuôi thú y , kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT 1- Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức         + Nắm vững kiến thức trong việc điều tra, phát hiện, dự tính dự báo và xây dựng qui trình phòng trừ...