MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Trình bày được các khái niệm tin học và máy vi tính. Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc, nhiệm vụ/chức năng cơ bản của hệ thống linh kiện điện tử...