MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT LÀM BÁNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT LÀM BÁNH

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: Hiểu và trình bày, phân tích thực phẩm làm bánh kẹo theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Trình bày đặc điểm, tính chất, tiêu chuẩn của một số loại nguyên liệu làm bánh,...