MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT 1- Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức         + Nắm vững kiến thức trong việc điều tra, phát hiện, dự tính dự báo và xây dựng qui trình phòng trừ...