MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ THÚ Y

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ THÚ Y

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức + Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, luật chăn nuôi thú y , kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho...