MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: - Nắm vững kiến thức để vận dụng trong thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây; - Biết vận dụng vào việc lắp ráp, cài đặt và quản...