MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ THÚ Y

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ THÚ Y

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức + Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, luật chăn nuôi thú y , kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT 1- Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức         + Nắm vững kiến thức trong việc điều tra, phát hiện, dự tính dự báo và xây dựng qui trình phòng trừ...