Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Sau khi kỳ thi THPT quốc gia chính thức chuyển tên gọi thành “Kỳ thi tốt nghiệp THPT” theo Luật Giáo dục sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020), tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều trường...
Pha chế đồ uống

Pha chế đồ uống

Sau khi kỳ thi THPT quốc gia chính thức chuyển tên gọi thành “Kỳ thi tốt nghiệp THPT” theo Luật Giáo dục sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020), tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều trường...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: - Nắm vững kiến thức để vận dụng trong thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây; - Biết vận dụng vào việc lắp ráp, cài đặt và quản...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: + Nắm vững để vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: + Nắm vững để mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Kiến thức kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức; Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức Sinh viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội,...