Thông tin tuyển sinh

Tin tức - sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG

Với phương châm "Thực học - Thực hành - Thực làm", đào tạo gắn liền nhu cầu thực tiễn xã hội, nhà trường chủ động hợp tác với các doanh nghiệp. Với thời gian đào tạo từ "02 - 03 năm giúp sinh viên có việc ngay sau khi ra trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP

Với phương châm "Thực học - Thực hành - Thực làm", đào tạo gắn liền nhu cầu thực tiễn xã hội, nhà trường chủ động hợp tác với các doanh nghiệp. Với thời gian đào tạo từ "03 - 09 tháng giúp sinh viên có việc ngay sau khi ra trường

Hình ảnh hoạt động

Trường Cao Đẳng Hùng Vương tích cực tham gia các các hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên năng động và có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng

Xem tất cả
- TẦM NHÌN -
Phấn đấu đến năm 2020 trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, có thương hiệu, uy tín, chất lượng ngang tầm khu vực và quốc tế. Trở thành trường Cao đẳng hàng đầu Việt Nam về chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường và nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn

Khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống các trường đào tạo tại Việt Nam, Trường Cao đẳng Hùng Vương cam kết đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao dựa trên khảo sát các yêu cầu của các doanh nghiệp khi tuyển dụng.

Đối tác - Khách hàng

Từ khóa tìm kiếm: